Więcej o Yarrowia lipolytica

Yarrowia lipolytica to gatunek drożdży intensywnie badany w ostatnich latach przez biotechnologiczne jednostki naukowe z całego świata. Zaliczane są do „drożdży niekonwencjonalnych”, które są doceniane głównie dzięki swoim unikalnym zdolnościom metabolicznym (jak produkcja enzymów proteolitycznych, fosfataz, lipaz, esteraz oraz wielu istotnych przemysłowo związków) oraz odżywczym.

Drożdże gatunku Yarrowia lipolytica występują głównie w produktach spożywczych, szczególnie dojrzewających produktach mlecznych oraz mięsnych, w tym produktach regionalnych jak:

-w serze Cheddar,

– w serze Stilton Blue Cheese,

– w serze Armada,

– w serze Reblochon,

– w serach typu włoskiego.

 

Unikalna Yarrowia lipolytica Novel Food

Technologia wzbogacania i biomasa drożdży Yarrowia lipolytica w ocenie ekspertów to produkty na tyle nowe i innowacyjne iż zostały zaklasyfikowane jako Novel Food (eng. Nowa Żywność). Kategoria ta odnosi się do nowych i unikalnych produktów które nie były powszechnie spożywane przed 15 maja 1997 rokiem (wejście w życie kategorii Novel Food), a obecnie żywność taka musi być wprowadzana zgodnie z procedurą opisaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r.

Spółka SKOTAN po przeprowadzeniu licznych badań oraz wielu miesiącach współpracy z Komisją Europejską oraz Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uzyskała pozytywne opinie (w tym uzyskanie statusu QPS dla drożdży Yarrowia lipolytica –https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5315 ) i decyzje dotyczące wprowadzenia do obrotu swoich produktów.

Biomasa drożdży Yarrowia lipolytica :

Pozytywna opinia EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5594

Rozporządzenie 2019/760: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0760&from=EN

Zawierająca organiczny selen biomasa drożdży Yarrowia lipolytica:

Pozytywna opinia EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5992

Rozporządzenie 2020/1993: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1993&from=PL

Zawierająca organiczny chrom biomasa drożdży Yarrowia lipolytica:

Pozytywna opinia EFSA:  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6005

Rozporządzenie 2020/1822: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1822&from=EN